صدای پایم از انکار راه بر می خاست 

خانه
آرشيو

پست الكترونيكنویسندگان
فاطی ترابی
 

آرشیو من
بهمن ۸٩
آذر ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
 

لینک دوستانآمار وبلاگ :

temp-designer

 

 

عناوین مطالب وبلاگ صدای پایم از انکار راه بر می خاست

واقعیت :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٩
این جهان کوه است و فعل ما ندا................... سوی ما آید نداها را صدا :: ۱۳۸٩/٩/۱
یاد :: ۱۳۸٩/۱/٢٦
۱۳۸٩/۱/٢٠ :: ۱۳۸٩/۱/٢٠
ستاره شدن :: ۱۳۸۸/۱٢/٢۱
Iffffffff :: ۱۳۸۸/۱٢/٧
۱۳۸۸/۱۱/۱٦ :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٦
طعم گیلاس :: ۱۳۸۸/۱٠/۸
۱۳۸۸/۸/۱۱ :: ۱۳۸۸/۸/۱۱
پرشدن :: ۱۳۸۸/۸/۳
آسودگی :: ۱۳۸۸/۸/۱
فریاد :: ۱۳۸۸/٧/۱٦
سکوت :: ۱۳۸۸/٦/٢۳
تمرین :: ۱۳۸۸/٤/٢٧
رخت عزا بر تن :: ۱۳۸۸/۳/٢٦
سبززززززززززززززز :: ۱۳۸۸/۳/٢۱
۱۳۸۸/۳/۱٥ :: ۱۳۸۸/۳/۱٥
طعم زندگی :: ۱۳۸۸/۳/٧
سبز باشیم سبز بمانیم :: ۱۳۸۸/۳/٤
بارپاپاپاپا :: ۱۳۸۸/۳/٢
شرطی بندی به شرط باخت :: ۱۳۸۸/٢/۳۱
من چه سبزم امروز :: ۱۳۸۸/٢/٢٤
۱۳۸۸/٢/۱٠ :: ۱۳۸۸/٢/۱٠
تغییر کابوس! :: ۱۳۸۸/٢/۳
۱۳۸۸/٢/۱ :: ۱۳۸۸/٢/۱
دوست خوب خوبم :: ۱۳۸۸/۱/٢٥
تعطیلات :: ۱۳۸۸/۱/٧
The best way to make your dreams come true is to wake up. :: ۱۳۸٧/۱٢/۳٠
بوی عیدی... بوی دود...بوی کاغذ رنگی :: ۱۳۸٧/۱٢/٩
خود شناسی :: ۱۳۸٧/۱٢/٦
برای تصاحب رویای ماه به تو فکر میکنم. :: ۱۳۸٧/۱۱/٢٥
قدر لحظه هامان را بدانیم! :: ۱۳۸٧/۱۱/٤
۱۳۸٧/۱٠/۱۸ :: ۱۳۸٧/۱٠/۱۸
به کودکی که هرگز زاده نشد :: ۱۳۸٧/۱٠/٦
دلتنگی :: ۱۳۸٧/٩/٢٩
دنیای مشابه :: ۱۳۸٧/٩/٢٧
و اما عشق :: ۱۳۸٧/٩/۸
یه نمونه از پارادوکسهام :: ۱۳۸٧/۸/٢٠
کلاف سر در گم :: ۱۳۸٧/۸/۱٤
جرقه طلائی :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
ذهن،فکر،عمل :: ۱۳۸٧/٧/۱٩
اگه نامرئی بودم-بازی وبلاگی :: ۱۳۸٧/٧/۱٠
اومدم :: ۱۳۸٧/٧/٦
۱۳۸٦/۱۱/٢٦ :: ۱۳۸٦/۱۱/٢٦
همیشه یه جای کار میلنگه :: ۱۳۸٦/۱٠/٢٧
آی هوااااررررررررررررررر :: ۱۳۸٦/۱٠/٢٥
۱۳۸٦/۱٠/۱٤ :: ۱۳۸٦/۱٠/۱٤
تولدی ديگر :: ۱۳۸٦/٩/٢٥
بازی :: ۱۳۸٦/۸/٢٦
چرخ گردون :: ۱۳۸٦/۸/۱۱
بازگشت :: ۱۳۸٦/٦/۳٠
۱۳۸٦/٥/۱۱ :: ۱۳۸٦/٥/۱۱
شاهد خاموش :: ۱۳۸٦/٢/٢۸
نه هر که سر بتراشد قلندری داند! :: ۱۳۸٦/٢/٢
۱۳۸٥/۱٢/٢٠ :: ۱۳۸٥/۱٢/٢٠
۱۳۸٥/۱۱/٢٥ :: ۱۳۸٥/۱۱/٢٥
رهائی :: ۱۳۸٥/۱۱/۱۱
من و فاطی :: ۱۳۸٥/۱۱/٢
من و فاطي* :: ۱۳۸٥/۱٠/٢۸
اعترافات شب يلدای فاطی! :: ۱۳۸٥/۱٠/٤
به جاي 24 آذر :: ۱۳۸٥/٩/٢٦
۱۳۸٥/٩/۱ :: ۱۳۸٥/٩/۱
فيل خشک:))) :: ۱۳۸٥/۸/۱٩
فيل تر :: ۱۳۸٥/۸/۱٥
بستنی تلخ :: ۱۳۸٥/۸/۱٠
بی نام :: ۱۳۸٥/۸/٥
At 6 & 7 :: ۱۳۸٥/۸/۳
زنده باد! :: ۱۳۸٥/٧/٢۸
Shall we dance ! :: ۱۳۸٥/٧/٢٥
۱۳۸٥/٧/٢۳ :: ۱۳۸٥/٧/٢۳
تاریکی و روشنائی :: ۱۳۸٥/٧/۱۸
Hang :: ۱۳۸٥/٧/٩
يک قدم تا...! :: ۱۳۸٥/٧/٥
نیمه غایب* :: ۱۳۸٥/٧/٢
گل من! :: ۱۳۸٥/٦/۳۱
Heaven :: ۱۳۸٥/٦/٢٦
گم شدن! :: ۱۳۸٥/٦/٢٤
نقطه سر خط :: ۱۳۸٥/٦/٢۱
معجزه :: ۱۳۸٥/٦/۱۸
Fall :: ۱۳۸٥/٦/۱٦
این چند نفر! :: ۱۳۸٥/٦/۱۳
۱۳۸٥/٦/٧ :: ۱۳۸٥/٦/٧
شازده کوچولو :: ۱۳۸٥/٦/٤
اگرهای ناشدنی وسوسه کننده!! :: ۱۳۸٥/٥/٢٦
بفرما !بشين ! :: ۱۳۸٥/٥/٢۳
کلبه :: ۱۳۸٥/٥/٢٠
کاروبار دنيا :: ۱۳۸٥/٥/۱٢
دل تنگی :: ۱۳۸٥/٥/٩
۱۳۸٥/٥/۸ :: ۱۳۸٥/٥/۸
دهه حجابت رو رعایت کن خانوم آقاهه دلش میخواد هاا!! :: ۱۳۸٥/٥/٤
برای تو وبلاگ خوان بی وبلاگم :: ۱۳۸٥/٤/۳۱
* * * :: ۱۳۸٥/٤/٢٧
مامان:* :: ۱۳۸٥/٤/٢٥
تعطيلات آخر هفته :: ۱۳۸٥/٤/٢۳
امنيت :: ۱۳۸٥/٤/۱٩
Dream box :: ۱۳۸٥/٤/۱٥
کدوم عدالت؟! :: ۱۳۸٥/٤/۱۳
ای روزگار :: ۱۳۸٥/٤/٥
دوست ندارم :: ۱۳۸٥/٤/٢
سلاخي ميگريست به قناري كوچكي دلبسته بود. :: ۱۳۸٥/۳/٢٥
ای مسلمانان وبلاگهای خود را پينگ كنيد تا رستگار شويد! :: ۱۳۸٥/۳/٢۱
نسبيت :: ۱۳۸٥/۳/۸
دسته بندي آدمها بر اساس رفتارشون با سنگ D: :: ۱۳۸٥/۳/٥
ابهام :: ۱۳۸٥/۳/٤
rain or shine :: ۱۳۸٥/٢/۳٠
واژه ای در قفس است! :: ۱۳۸٥/٢/٢٢
لطفاْ بدون سلاح وارد شويد!!! :: ۱۳۸٥/٢/۱٤
WANTED :: ۱۳۸٥/٢/۸
معبود اصلی :: ۱۳۸٥/٢/٥
از دوست داشتن... :: ۱۳۸٥/۱/٢٧
شمع :: ۱۳۸٥/۱/٢٤
حالا نميشه بی عنوان باشه! :: ۱۳۸٥/۱/٢۱
۲۱گرم :: ۱۳۸٥/۱/۱۸
اسير :: ۱۳۸٥/۱/۱٤
هميشه بزرگ بودن! :: ۱۳۸٥/۱/٧
عيدتون مبارك :: ۱۳۸٥/۱/۱
تولدی دیگر :: ۱۳۸٤/۱٢/٢۱
Female! :: ۱۳۸٤/۱٢/۱٦
۱۳۸٤/۱٢/۱٤ :: ۱۳۸٤/۱٢/۱٤
کوچولو :: ۱۳۸٤/۱٢/٥
سکوت سرشار از ناگفته هاست ... :: ۱۳۸٤/۱٢/٤
خدائی شدن! :: ۱۳۸٤/۱۱/٢٩
پریشادخت :: ۱۳۸٤/۱۱/٢٧
۱۳۸٤/۱۱/٢۱ :: ۱۳۸٤/۱۱/٢۱
۱۳۸٤/۱۱/۱٦ :: ۱۳۸٤/۱۱/۱٦
نرم و سبک ورها :: ۱۳۸٤/۱۱/۱۱
ديوانه :: ۱۳۸٤/۱۱/۸
بازنشسته :: ۱۳۸٤/۱۱/٦
۱۳۸٤/۱۱/۳ :: ۱۳۸٤/۱۱/۳
۱۳۸٤/۱۱/٢ :: ۱۳۸٤/۱۱/٢
من و خدا :: ۱۳۸٤/۱٠/۳٠
بیدار شدن :: ۱۳۸٤/۱٠/٢٦
رويای شيرين من :: ۱۳۸٤/۱٠/٢۳
change it :: ۱۳۸٤/۱٠/٦
ذهن من! :: ۱۳۸٤/۱٠/٢
شب يلدا :: ۱۳۸٤/٩/۳٠
قربون :: ۱۳۸٤/٩/٢٧
تولدم رو مبارک کردین :: ۱۳۸٤/٩/٢٤
۱۳۸٤/٩/٢۳ :: ۱۳۸٤/٩/٢۳
اه اه اه :: ۱۳۸٤/٩/٢٠
فاجعه :: ۱۳۸٤/٩/۱٦
کدوم عجيب تره زندگی يا آدما؟ :: ۱۳۸٤/٩/۱۱
وبلاگ جونم تولدت مبارک :* :: ۱۳۸٤/٩/٤
اندر خواص تتراکلریدکربن :: ۱۳۸٤/۸/٢٥
يک غروب پائيزیD: :: ۱۳۸٤/۸/٢٢
سه فيلم ايرانی در اسکار! :: ۱۳۸٤/۸/۱٦
نی نی :: ۱۳۸٤/۸/۱۱
اسم نداره! :: ۱۳۸٤/٧/۳٠
خلقت! :: ۱۳۸٤/٧/٢۸
عفونت! :: ۱۳۸٤/٧/٢۱
life is but a span! :: ۱۳۸٤/٧/۱٧
ترنسندنتال مديتيشن :: ۱۳۸٤/٧/۱٤
من قر و قاطی! :: ۱۳۸٤/٧/٧
فصل پائیز را توصیف کنید! :: ۱۳۸٤/٧/۳
Nice ماندن! :: ۱۳۸٤/٦/٢٩
گل ارکیده :: ۱۳۸٤/٦/٢٥
هنر هشتم:زیستن :: ۱۳۸٤/٦/۱٧
پروانه ای که در من بود! :: ۱۳۸٤/٦/۱٤
ارتباط قوانین فیزیکی و متا فیزیکی :: ۱۳۸٤/٦/۳
کیمیاگر :: ۱۳۸٤/٦/۱
نوستالژی :: ۱۳۸٤/٥/٢۸
خیار یا چنار مساله این است!!! :: ۱۳۸٤/٥/٢۱
گ مثل گنجی 2 :D :: ۱۳۸٤/٥/۱٦
به درود :: ۱۳۸٤/٥/۱۱
خرمالو :: ۱۳۸٤/٥/٤
۱۳۸٤/٥/۳ :: ۱۳۸٤/٥/۳
آرامش :: ۱۳۸٤/٥/٢
دوست داشتم... :: ۱۳۸٤/٤/٢٩
Shit :: ۱۳۸٤/٤/٢٥
کشف فاطی! :: ۱۳۸٤/٤/٢٠
یکی رویاها رو بگیره ! :: ۱۳۸٤/٤/۱٩
۱۸ تير :: ۱۳۸٤/٤/۱۸
مهربونيها :: ۱۳۸٤/٤/۱٤
سوزيدن :: ۱۳۸٤/٤/٩
صدای پايم از انکار راه برميخاست :: ۱۳۸٤/٤/٥
... :: ۱۳۸٤/۳/٢٩
I think I thought I saw you try But that was just a dream :: ۱۳۸٤/۳/٢٧
Testament :: ۱۳۸٤/۳/٢۱
فوتبال :: ۱۳۸٤/۳/۱٩
يک حقيقت تلخ :: ۱۳۸٤/۳/۱٢
دریا :: ۱۳۸٤/۳/٩
پرت و پلا :: ۱۳۸٤/۳/٤
last news :: ۱۳۸٤/۳/۱
کم آوردی! :: ۱۳۸٤/٢/٢٦
درخت ايران ريشه در آبهای خليج فارس دارد :: ۱۳۸٤/٢/٢٥
Gold moment :: ۱۳۸٤/٢/۱٧
ما و بقيه! :: ۱۳۸٤/٢/۱۳
توفيق اجباري :: ۱۳۸٤/٢/٦
X: :: ۱۳۸٤/٢/٦
تشکر :: ۱۳۸٤/٢/٤
چه باید کرد؟ :: ۱۳۸٤/۱/٢٦
Just two ways :: ۱۳۸٤/۱/۱٩
تولدی دیگر :: ۱۳۸٤/۱/۱٦
یک عاشقانه ء آرام :: ۱۳۸٤/۱/٧
نو شدن :: ۱۳۸۳/۱٢/۳٠
فعلاْ :: ۱۳۸۳/۱٢/۱٦
اصل و فرع! :: ۱۳۸۳/۱٢/۱۱
۱۳۸۳/۱٢/٦ :: ۱۳۸۳/۱٢/٦
درهای باز رو باید دید! :: ۱۳۸۳/۱٢/٤
عشق در نگاه اول :: ۱۳۸۳/۱۱/٢٦
همه چی ما طنزه! :: ۱۳۸۳/۱۱/٢۳
! enough for me :: ۱۳۸۳/۱۱/٢٠
کيو کيو بنگ بنگ :: ۱۳۸۳/۱۱/۱٤
ما کجائيم؟ :: ۱۳۸۳/۱۱/٧
۱۳۸۳/۱۱/۱ :: ۱۳۸۳/۱۱/۱
دلتنگيهاوجدائيها :: ۱۳۸۳/۱٠/۳٠
کوه بايد شد و ماند :: ۱۳۸۳/۱٠/٢٤
برف :: ۱۳۸۳/۱٠/٢۱
۱۳۸۳/۱٠/۱۸ :: ۱۳۸۳/۱٠/۱۸
هوای پاکيزه چه خوبه! :: ۱۳۸۳/۱٠/۱٧
ميلاد مسيح :: ۱۳۸۳/۱٠/٩
۱۳۸۳/۱٠/۸ :: ۱۳۸۳/۱٠/۸
بين رويا و واقعيت هيچی نيست!!!!!!!!!!!! :: ۱۳۸۳/۱٠/۸
۱۳۸۳/٩/٢٩ :: ۱۳۸۳/٩/٢٩
فروغ نازنين من! :: ۱۳۸۳/٩/٢۸
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ :: ۱۳۸۳/٩/٢٦
روز تولد :: ۱۳۸۳/٩/٢٥
يار دبستانی من :: ۱۳۸۳/٩/۱٩
برای ثمينا :: ۱۳۸۳/٩/٧
۱۳۸۳/٩/٤ :: ۱۳۸۳/٩/٤ 

 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]