صدای پایم از انکار راه بر می خاست 

خانه
آرشيو

پست الكترونيكنویسندگان
فاطی ترابی
 

آرشیو من
بهمن ۸٩
آذر ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
 

لینک دوستانآمار وبلاگ :

temp-designer

 

 

۱۳۸۳/۱٠/٩

ميلاد مسيح

 

 

جمعه، 4 دى 1383، ساعت14:39

امروز روز تولد حضرت مسيح است

يه احساس خيلی عجيب از بچگی با من بوده که خيلی مسيح رو دوست داشتم هميشه برام نماد پاکی صلح و محبت راستين خدا بوده هر چند که مسلمان هستم و طبق نظرات اسلام نبايد گفت مسيح پسر خداست اما به نظر من مسيح جلوه ای الهی است تا بشری و وجودی بالاتر از انسان ميتوان تمامی مهربانی خدا را در وجودش ديد و به باور رسيد دين او تمامی مهربانی و صلح است و خدا هم فقط مهربانی است.

تولد حضرت مسيح و کريسمس رو به تمامی دوستدارانش تبريک ميگم .

اميدوارم روزی در جهان روش مسيح اجرا شود و همه در صلح و مهربانی باشند. 

(مطلبم پيدا شد جالبه که شب ژانويه است)

فاطی ترابی

پيام هاي ديگران ()
 

 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]