صدای پایم از انکار راه بر می خاست 

خانه
آرشيو

پست الكترونيكنویسندگان
فاطی ترابی
 

آرشیو من
بهمن ۸٩
آذر ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
 

لینک دوستانآمار وبلاگ :

temp-designer

 

 

۱۳۸٥/۳/۸

نسبيت

 

ـ .....

* يعنی با گذشت زمان يه آدم اينقدر ميتونه عوض شده باشه؟!

ـ نه آدم همونه،طرفش عوض شده!

پ.ن:مثلاْ شما در نظر بگيريد با يه آدمی که کلی اخلاقهای عجيب و غريب داره طرفين،فکر کنيد انواع خصوصيات غير قابل تحمل ،بعد يه مدتی ميشنويد همون آدم با کسی ديگه ای رفتارهای کاملاْ متفاوتی داره،در اين حالت به جای اينکه دو تا شاخ رو سرتون سبز شه ميگين ُاون طرفش آدمش کرده و گرنه بازم به من برسه همونيه که بوده

پ.ن۲: حتی طرف مقابل اين مکالمه هم سر از اين پست در نياورده بوداينجا بود که فهميدم که هر چی بياييد بهم بگين که اين آپديتت به درد عمه ات ميخوره کم گفتين

 

فاطی ترابی

پيام هاي ديگران ()
 

 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]