صدای پایم از انکار راه بر می خاست 

خانه
آرشيو

پست الكترونيكنویسندگان
فاطی ترابی
 

آرشیو من
بهمن ۸٩
آذر ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
 

لینک دوستانآمار وبلاگ :

temp-designer

 

 

۱۳۸٥/۳/٢۱

ای مسلمانان وبلاگهای خود را پينگ كنيد تا رستگار شويد!

 

يه عمری اولين كاری كه من ميكنم باز كردن وبلاگ ليلا است كه ببينم كی آپديت كرده و كی نكرده،بعدم به توصيه تينوش و برای اينكه وبلاگهايی هم كه ليلا لينكش رو نذاشته ببينيم كی آپديت كرده اين بغل رو هم در سيستم BlogRolling  گذاشتم،حالا فقط وبلگهای كه اتوماتيك پينگ نميشن كافيه يه سری به اينجا بزنن و اسم و آدرس وبلاگشون رو وارد كنند تا همه از آپديت شدنشون با خبر شن

*مثل هميشه تا اين لينكا رو سر و سامون دادم احسان رو هم كچل كردم

ضمناً نيم ساعت ديگه بازی ايران شروع ميشه و باز چشمهای ايران منتظر

فاطی ترابی

پيام هاي ديگران ()
 

 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]