صدای پایم از انکار راه بر می خاست 

خانه
آرشيو

پست الكترونيكنویسندگان
فاطی ترابی
 

آرشیو من
بهمن ۸٩
آذر ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
 

لینک دوستانآمار وبلاگ :

temp-designer

 

 

۱۳۸٥/٤/۱۳

کدوم عدالت؟!

 

 

دختر ميگه مامانش 37 سالشه،2 ساله پدرش فوت كرده،بعد از مرگ پدرش مادربزرگ و پدربزرگش هم از خونه ارث ميبرن ،حالا هم پدر بزرگش داره ميميره و اگه اون بميره عمه و عموش  از خونه شون ارث ميبرن!

ميگه مامانم دنبال اينه كه بتونه قيم ما شه ،پدربزگم الان قيم ماست، وقتي اون بميره عمومه و اگه اونم نباشه عمه ام!!

دختر با صورت آرومش يه لبخند ميزنه و ادامه ميده وقتي تازه پدرم فوت كرده بود يه اختلافي بين مامانم و پدربزرگم پيش اومده بود برادر 6 سالمه رو برده بود و به ما نميدادش!!!

... سرم داره از درد منفجر ميشه،يه عمري توي كتاب اينا رو خوندي عصبي هم شدي ولي بعد با خودت گفتي اينا هست ولي كسي عمليش نميكنه! فيلم واكنش پنجم رو ديدي حرص هم خوردي ولي باز گفتي نه!كي مياد بچه رو از مادرش بگيره؟!

اما حالا يه شاهد روبروته،يه دختر كه از مادري كه از 35 سالگي بيوه شده داره ميگه،يه زن كه دوتا دختر بزرگ داره كه بايد سرو سامون بده با يه پسر كوچك كه حالا حالا هااكار داره!اما شرع اون رو فقط يه ماشين جوجه كشي ميبينه،قانون هم كه بايد دست ظلم رو براي اوناي كه ميخوان ظلم كنن ببنده راهكاري بهشون داده كه بتونن با خيال راحت ظلم كنن!

مگر نه اينه كه قانون و شرع براي اين باشه كه حقي از كسي ضايع نشه،كه ظالمي كه  زور داره مظلومي رو له نكنه،پس چرا اين دين كه كامل نام گرفته رسماً مادر رو نه تنها ناديده ميگيره كه خردش ميكنه،با هزار تا قانون ريز و درشتي كه ظلم به زنِ كاري ندارم،ولي آيا حق يه مادر در سرپرستي فرزندش كمتر از پدر بزرگ و عمه وعموه؟؟!!

آيا زني كه يك عمر با مردي زندگي كرده و در حقيقت براش زندگي ساخته در نبود اون مرد سهمي كمتر از اقوامش بايد بگيره،حق زن از اموال مرد 8/1 هوائيه يعني از ملك و املاك مرد هيچي به زنش نميرسه،سهم ارث دختر 2/1 پسره و...يعني رسماً زن هيچي نيست! ديگه وقتش رسيده كه اين قانونها رو توي يه كيسه كنند محكمم درش رو ببندن تا بوش در نياد!

 

فاطی ترابی

پيام هاي ديگران ()
 

 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]