صدای پایم از انکار راه بر می خاست 

خانه
آرشيو

پست الكترونيكنویسندگان
فاطی ترابی
 

آرشیو من
بهمن ۸٩
آذر ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
 

لینک دوستانآمار وبلاگ :

temp-designer

 

 

۱۳۸٤/۳/٢۱

Testament

 

 

اونوقتای که هنوز عشق عروسک بازی داشتم ،میگفتم یه دو جین بچه میخوام!بعدش که کم کم بزرگتر شدم تعدادشون کم و کمتر شد!تا اینکه چند وقت پیش یه نطق بلند بالائی برای مامانم کردم که بچه دار شدن،جنایته ،توی دنیای که خودمون موندیم با کلی سوالهای بی جواب که روز به روز هم بیشتر میشه و معلوم هم نیست جواب براش پیدا کنیم،آوردن یه موجود دیگه ،خیلی ظالمانه است!

اما خوب کسی چه میدونه،احتمالاً همه یه روزی از ظالمای روزگارمیشیم!آخه فکر کنم ظلم شیرینیه و بشرم خودخواه است دیگه!خلاصه اگه یه روزی منم بچه دار شم دلم میخواد این حرفا رو بهش بگم:

همونجوری که کار خیلی توی زندگی مهمه،تفریح  مهم تره!

همونطوری که راه رفتن روی یه زمین صاف خیلی خوبه،راه رفتن روی یه زمین نا هموار هم میتونه کلی جالب باشه!

همونجوری که بردن خیلی لذتبخشه،یه جاهای باختن میتونه لذتبخش تر باشه!

اگه سرت يه بار به سنگ  خورد ،خوب دفعه بعد به سنگ بزرگتری بزنش ،سر مال شکستن دیگه!

اگه همه عالم جمع شدن و گفتن که کاری که میخوای بکنی غلطه،اما دلت گفت : نه! فقط به حرف دلت گوش کن!

حرفای همه رو خوب و با دقت گوش کن،اما اونچه رو که خودت میدونی درسته انجام بده!

برای خودت یه چارچوبهای مشخصی داشته باش ،یه خط کشی ها و اصولی که تعریفت کنه،اما یه بار برخلاف همه ء  اینا عمل کن،اونوقته که میبینی یه معجزه تو زندگیت اتفاق میفته!( ببین فقط یه بارخطوط رو بشکن اگه هی بشکنیش دیگه همچیت رو از دست دادی و معجزه هم دود شده رفته هوا!)

هر چیزی رو که تو دوست داری لزوماًنباید همه دوست داشته باشند،و هرچی رو که همه دوست دارند لزوماًتو نباید دوست داشته باشی!

Original باش!

هر وقت یه راهی رو شروع کردی بعدش وسطش دیدی توانش یا استعدادش رو نداری ،رهاش کن!

اگرچه روز برای کار و شب  برای استراحت آفریده شده،اما هر از چند گاهی شب رو بیدار باش و روز رو بخواب!

دخترم!مرد باش و زود گریه نکن!

پسرم !زن باش بذار اشکت سرازيرشه!

اینقدر خودت رو دوست داشته باش،که بتونی تمام مردم روی کره زمین رو دوست داشته باشی!

تا خودت در موقعیتی قرار نگرفتی، اون موقعیت رو خوب یا بد ندون!

پدر و مادرت رو دوست داشته باش،ولی خودت رو خیلی بیشتر دوست داشته باش،اگه یه روز قرار شد بین این دوتا یکی رو انتخاب کنی ،خودت رو انتخاب کن!

هر وقت خواستی قضاوت کنی اول ببین دوست داری راجع به خودت اونجوری قضاوت کنن!

همونقدر که درس خوندن خوبه،درس نخوندن هم خوبه!

هر وقت خواستم منتی سرت بذارم ،بگو مگه من خواستم بیام دنیا ،خودت خواستی!

اگه دیدی همه میگن اونجا دست نزن میسوزی ولی تو کرمش رو داشتی که امتحان کنی،امتحان کن!

یه بار زندگی به تجربه کردن می ارزه!

به مغزت اجازه بده اینقدر وسیع و رها باشه که عقاید الانش با سال دیگه اش یا چند ماه دیگه اش یا ...زمین تا آسمون فرق کرده باشه!

آدما رو دوست داشته باش، بدون اینکه به قوم و رنگ و نژادشون فکر کنی،آدمای قلبت رو دوست داشته باش!

بدون یه جاهای که نه پدر نه مادر و نه هیچکس دیگه جزء دوستت نمیتونه به دادت برسه!

اگه خواستی نقاش شی بدون که از داوینچی چیزی کم نداری،خواستی سیاستمدار شی از چرچیل چیزی کم نداری،فیلسوف شی از دکارت چیزی کم نداری و...

اگه کسی اذیتت کرد ،اینقدر ریز ببینش که داغ عصبانیتت روی دلش بمونه،اما اگه ازدوستت عصبانی شدی،بدون اینقدر ارزش داره که حسابی سرش عصبانی شی!

با همه بخند،لبخندت رو به همه هدیه بده،اما با محرم ترینات گریه کن!

حرفای شیرینت رو برای همه بگو،اما غرغرت روسر عزیزانت بزن!

خوشحال بودن رو اصل زندگیت بدون اما اگه دیدی خوشحالی تو باعث ناراحتی کسیه ،از اون خوشحالی صرفنظر کن!

اگه احساس کردی با بقیه فرق داری،پس خیلی تنهای ،نترس!یکی دیگه روی کره زمین حتماً مثل تو هست!

هر وقت یه چیزی ناراحتت کرد،بهش خوب فکر کن ،بگذار بیشتر ناراحتت کنه،هی برای خودت تکرارش کن،اینقدر اینکارو بکن تا بفهی برای چه چیز بی ارزشی ناراحت شدی!

اگه خاله تینوش بهت گفت: تو هم مثل مامانتی ،وقتی خدا عقل میداده نوبت تو شده ،رفته ناهار،یه دونه دو نقطه دی تحویلش بده، بذار خوش باشه که بچه اون مثل خودش عاقل شده!!

اینارم بخون ، بعداً که دیدی مثل همه نصیحت های مادرا،آرزوهای خودشون بوده که عرضه نداشتن برآوردش کنن، هر کدومش رو دوست داشتی انجام بده ،هر کدومم دیدی مزخرفه،کلی بهش بخند!

فقط به خاطر یه چیز میتونم بگم خیلی خوش به حالته،اینی که از لحظه تشکیل شدنت TMرو تجربه کردی و یاد گرفتی ، به همین خاطر شاید خیلی از دردای که همه میکشند رو تو هیچوقت تجربه نکنی، اگه به این علتم خواستم منت سرت بذارم یه دو نقطه دی تحویلم بده!

 

 

 

 

 

فاطی ترابی

پيام هاي ديگران ()
 

 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]