صدای پایم از انکار راه بر می خاست 

خانه
آرشيو

پست الكترونيكنویسندگان
فاطی ترابی
 

آرشیو من
بهمن ۸٩
آذر ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
 

لینک دوستانآمار وبلاگ :

temp-designer

 

 

۱۳۸٤/٥/٤

خرمالو

 

همهءشيرينی های زندگی گسه! (اصلاْمزه زندگی گسه!) مزه خرمالو ميده!درست وقتی شيرينيشو مزه مزه ميکنی يهوئی گس ميشه!

پ.ن۱:حالا خدا کنه ليموشيرينی هيچوقت نباشه!

پ.ن۲:من دوست داشتم مزه پرتقال ميداد!يه جورای ترش و شيرين و هميشه دلچسب!

پ.ن جديد:يکی عاشق ميشه!هيچ جرم و گناهی هم نکرده جزء عاشق بودن،يه عاشق فداکار،مهربون،دلسوز،برای عشقش از جون و عمر و جوونی و...همه چيش مايه ميذاره،اما معشوق بی وفاست،فراموشکاره،هيچوقت هيچی رو نميبينه و هميشه هم زبونش درازه!هرچی معشوق ناز و بيوفائی ميکنه اين عاشق يه ذره از مهرش هم کم نميشه که هيچ زيادم ميشه !تازه اگه بفهمه معشوقش يه عشق پيدا کرده خوشحال هم ميشه! اسم اين هميشه عاشق مادره!و اون معشوق بی وفا  ماايم!

روز مادر به همه مادرهای گل تبريک ميگم و از مامانی همه دوستام ممنونم که همچين دسته گلهای برام به دنيا آوردن قربون همه مامانها

پ.ن۴:من نميدونم چرا هرچی اتفاق و خبر بده يهوئی سر آدم هوار ميشه

 

فاطی ترابی

پيام هاي ديگران ()
 

 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]