صدای پایم از انکار راه بر می خاست 

خانه
آرشيو

پست الكترونيكنویسندگان
فاطی ترابی
 

آرشیو من
بهمن ۸٩
آذر ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
 

لینک دوستانآمار وبلاگ :

temp-designer

 

 

۱۳۸٤/٧/٢۸

خلقت!

 

به اين داشتم فکر ميکردم که خدا اينهمه آدم جورواجور و قريب به اتفاق ناجور خلق کرده ،فقط برای اينکه برای يه عده معدودی کيف کنه!يه عده که خوبن ،که خيلی خوبن،لطيفند،مهربونند،صاف صافند ، نه از اينای که مثلاً به حرفاشم گوش ميدن و مثلاً مذهبی هستن و مثلاً هر کاری هم ميخوان ميکنن و يه راهکار دو در کردن هم برای خودشون ميسازن ها! از اونای که مثل الياس نبی بهش اعلام جنگ هم ميدن و بهش ميگن بچرخ تا بچرخيم!اينا اوناين که خدا دلش براشون غش ميره و خوشحاله که بشر رو خلق کرد ،که فقط همه اينقده کودن نيستن که مجبور باشن به حرفاش گوش کنن!

اصلاً مطمئنم خدا از ابله ای آدم خسته شده بود ،حوای جسور رو خلق کرد !تا يکی باشه که بتونه تحسينش کنه!

فاطی ترابی

پيام هاي ديگران ()
 

 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]