صدای پایم از انکار راه بر می خاست 

خانه
آرشيو

پست الكترونيكنویسندگان
فاطی ترابی
 

آرشیو من
بهمن ۸٩
آذر ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
 

لینک دوستانآمار وبلاگ :

temp-designer

 

 

۱۳۸٤/۸/۱٦

سه فيلم ايرانی در اسکار!

 

 

نه که حالا فکر کنين سه تا فيلم رفتن ،تموم شد،خدمت  اونای که خبر ندارند عرض کنم،هر سال هر کشور از فيلمهای اکران شده خودش يه فيلم رو برای بخش  فیلمهای غيرانگليسی زبان اسکار معرفی ميکنه که هر سال با کلی ماجرا ايران هم يه فيلم رو فرستاده و برای بخش مسابقه هم پذيرفته نشده،اما نکته جالب امسال اينه که ،ايران فيلم خيلی دور ،خيلی نزديک(رضا مير کريمی) رو معرفی کرده،از طرفی هم عراق فيلم مرثيه برف(جميل رستمی) رو معرفی کرده و تاجيکستان هم سکس و فلسفه (محسن مخملباف) رو معرفی کرده،و جالبه که اين اولين بار که يه کشور سه تا فيلم معرفی ميکنه!اميدوارم که اقلاً يکيش امسال به بخش مسابقه بره تا دلمون يه کمی خوش شه!

پ.ن:منبع خبرم مجله فيلم شماره۳۳۸ صفحه ۲۸.

اينجا هم الان خبر رو ديدم.

فاطی ترابی

پيام هاي ديگران ()
 

 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]