صدای پایم از انکار راه بر می خاست 

خانه
آرشيو

پست الكترونيكنویسندگان
فاطی ترابی
 

آرشیو من
بهمن ۸٩
آذر ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
 

لینک دوستانآمار وبلاگ :

temp-designer

 

 

۱۳۸٤/۸/٢٥

اندر خواص تتراکلریدکربن

 

 

یکی از حلالهای خوب مواد آلی تتراکلرید کربن ِ،زمان دانشجوئی یه درسی به نام جداسازی داشتیم که چند تا ماده مجهول رو قاطی میکردن و ما باید جدا و شناسائیش میکردیم،یکی از حلالهای خوب هم همین تتراکلریدکربن بود،استادمون هم مرتب یادآوری میکرد که مراقب باشید که دودش رو استشمام نکنین چون حافظه رو از بین میبره!یکی از دوستام تعریف میکرد که توی همین آزمایشگاه جداسازی ،دود تتراکلرید کربن رو استشمام میکنه،این دوستم میگفت به جای اینکه حافظه اش رو از دست بده،تا یه هفته به طور کامل احساسش ار بین رفته،میگفت هر کی هر چی میشد عین خیالم نمیومد،نگران هیچی نبودم،نسبت به همه چی و همه کس بی تفاوت بی تفاوت بودم،هر چی میشد انگار نه انگار،همه اش میگه فقط توی عمرم همون یه هفته فهمیدم  زندگی کردن یعنی چی!

خلاصه این جانب هم یه دو روزیه که همه اش سروکارم افتاده به تتراکلریدکربن،دودش رو که نه ولی بخارش رو هر روز هر چی هم مراقبم دارم قورت میدم،فکر کنم کم کم داره اثرات خودش رو نشون میده،این روزا بیشتر از هر وقتی شونه هامو بالا میندازم و میگم خوب که چی؟خلاصه ببینم چی میخواد به سرم بیاره،خبرتون میکنم!!!

 

فاطی ترابی

پيام هاي ديگران ()
 

 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]