صدای پایم از انکار راه بر می خاست 

خانه
آرشيو

پست الكترونيكنویسندگان
فاطی ترابی
 

آرشیو من
بهمن ۸٩
آذر ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
 

لینک دوستانآمار وبلاگ :

temp-designer

 

 

۱۳۸٤/٩/٢٠

اه اه اه

 

اين اخلاقای بدی که دارم  عاجزم کرده!!!اينکه بعضی وقتا نميتونم حسم رو بين چند تا حس تشخيص بدم!اينکه يهوئی هنگ ميکنم!اينکه يا صفرم يا ۱۸۰ درجه!اينکه يه چيزای، بد جوری تو ذوقم ميخوره!اينکه برای خودمم قابل پيشبينی نيستم!!!اينکه...

پ.ن:اين پرشين بلاگ گندش رو درآورده اينا رو ديشب نوشتم که نه تنها آپديت نکرد ،بازسازی وبلاگم با مشکل روبرو شد!خلاصه منم عادت دارم هر چی رو همون وقت پست نکنم ديگه از خيرش ميگذرم ولی ايندفعه ديگه ذخيره شده بود مام فرستاديم

فاطی ترابی

پيام هاي ديگران ()
 

 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]