این جهان کوه است و فعل ما ندا................... سوی ما آید نداها را صدا

هزار دلیل دارم برای ننوشتن و این دلایل بیخود شد ذلیل برای فراموشی اینجا که همیشه همدمم بوده!  اینقدرم سبکم که حس ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 38 بازدید
بهمن 89
1 پست
آذر 89
1 پست
اسفند 88
2 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
1 پست
آبان 88
3 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
6 پست
اسفند 87
3 پست
بهمن 87
2 پست
دی 87
2 پست
آذر 87
3 پست
آبان 87
2 پست
مهر 87
4 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
3 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
2 پست
شهریور 86
1 پست
مرداد 86
1 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
3 پست
دی 85
2 پست
آذر 85
2 پست
آبان 85
5 پست
مهر 85
7 پست
شهریور 85
9 پست
مرداد 85
7 پست
تیر 85
9 پست
خرداد 85
5 پست
اسفند 84
5 پست
بهمن 84
9 پست
دی 84
5 پست
آذر 84
8 پست
آبان 84
4 پست
مهر 84
7 پست
شهریور 84
6 پست
مرداد 84
7 پست
تیر 84
8 پست
خرداد 84
8 پست
اسفند 83
5 پست
بهمن 83
6 پست
دی 83
8 پست
آذر 83
7 پست