فریاد

وقتی دل تنگه آسمان تیره است،همه جا مهِ!

اینکه بچه ها خوشحالند و نمیدونن ناراحتی چیه برای اینه که حافظه شون پاک ِ ، برای اینه که از هر چیزی به مقیاس واقعیش حس رو دریافت میکنن اما ما همینکه یه اتفاقی میفته یاد هزارتا اتفاق قبلی میفتیم و ١٠٠برابر اندازه ء واقعی غصه دار میشیم.

دلم یه کلبه میخواد توی یه جنگل دور از آدما.

/ 3 نظر / 11 بازدید
راحیل

[قلب]