اگه همه ء دنیا دارن زندگی میکنن به این که ما مشغولشیم چی میگن؟!

/ 4 نظر / 23 بازدید
مامان هانیا

عزیزم یه لحظه خواستم برگردم به دوران دانشجویی و یه چیزی بگم . دیدم زشته . اینجا خانواده نشسته![نیشخند] فکر کنم خودت فهمیدی چی می‌خواستم بگم.

امین

این هم زندگیه. با این تفاوت که کلا صد سال اولش یه خورده سخت میگذره!!!

كوقه

ما مشغول نيستيم ... زندگي مشغوله !