خدایا با تک تک سلولهام ازت ممنونم به خاطر چشمی که به من داری و لطفهائی که در حقم کردی و میکنی و من مثل بچه ای هستم که هر چی بزرگتر میشه حکمت لطفهات رو میدونه،آسوده ام که تو مواظبمی و مرا نیازی به هیچ کس دگر نیست:)

/ 4 نظر / 9 بازدید
آرامش

زودتراز آفتاب بیدار شوی یا دیرتر زودتراز آفتاب بیدار شوی یا دیرتر فرقی نمی کند... روشن تر که باشی روز مال توست [گل][گل][گل][گل] سلام دوست عزیز [لبخند]