امروز سخت ترین روز کاریم بود ،سخت و بد و تلخ.

خسته ام و دلسرد از همه ء باورهام.

خسته ام و رنجور از همه.

دلتنگم و ساکت،سکوتی عمیق که تا حالا نداشتم.

نازنینم بی تو خیلی بیشتر از همیشه تنها شدم.

من اعتراف میکنم از آدمها میترسم دیگه

/ 0 نظر / 12 بازدید