این جهان کوه است و فعل ما ندا................... سوی ما آید نداها را صدا

هزار دلیل دارم برای ننوشتن و این دلایل بیخود شد ذلیل برای فراموشی اینجا که همیشه همدمم بوده!

 اینقدرم سبکم که حس میکنم یه نسیمم!

/ 4 نظر / 39 بازدید
کوقه

بنویس دختر جان ... بنویس ...ضرر نمی کنی !

چه جالب! اينجا هنوز به روز ميشه حدود پنج يا شيش سال بود كه اينجا نيومده بودم خسته نباشين

چه جالب! اينجا هنوز به روز ميشه حدود پنج يا شيش سال بود كه اينجا نيومده بودم خسته نباشين